Vi är ett konsultbolag inom mekanisk konstruktion och generalagent för NORCANS aluminiumprofilsystem.

Vår affärsidé är att hjälpa kunden från idé till färdig produkt, det kan innebära nya produkter såväl som redan befintliga.

Vi är det lilla konsultbolaget med stor flexibilitet och många idéer. Vi verkar mestadels på den lokala marknaden men även utanför länet.

Vi vill bygga vår verksamhet på långsiktiga kundrelationer med olika typer av företag. Störst erfarenhet och kontaktyta har vi inom bioteknikområdet.

Vi åtar oss små som stora uppdrag och vi har ett stort nätverk att samarbeta med. Vi tar fram enstaka prototyper och/eller ombesörjer större serietillverkning liksom komplett konstruktionsunderlag.

Vi är också generalagent för NORCANS hela modellprogram med försäljning av deras högkvalitativa och flexibla lösningar inom produktområdet aluminiumprofiler, transportörer och skydd. Vi utvecklar även konstruktioner och anpassningar inom detta område.

Vi finns centralt i Uppsala nära resecentrum.

   
 
 
UPPSALA
 
     
 
LP INNOVATION I UPPSALA AB
BERGSBRUNNAGATAN 11
753 23 UPPSALA
SWEDEN
T: +46 (0) 18 14 52 14